dissabte, 26 de maig del 2012

Relació de conceptes amb el meu procés d'aprenentatge (itinerari B).


Després d’una recerca exhaustiva de la fonamentació teòrica de millora, canvi, innovació, avaluació i bones pràctiques, jo he arribat a les següents conclusions.

Un projecte de millora es realitza quan hi ha quelcuna cosa que es vol canviar i, si realitzem aquesta modificació amb seny, normalment, cercarem alguna optimització de la realitat. Per tant, aquí estem relacionant CANVI amb MILLORA.

D’altra banda, si cerquem una definició acurada del què és la innovació ens adonem que és un procés o seguit d’accions que es basen en modificacions. Així doncs, relacionem INNOVACIÓ amb CANVI.

I si ara assumim que de vegades millorar implica introduir coses noves, estem relacionant MILLORA amb INNOVACIÓ.

No obstant, no innovar no vol dir fer una mala pràctica, ja que és poden portar a terme BONES PRÀCTIQUES sense introduir coses noves. És a dir, sense innovar.

En conseqüència, ens adonem que tots aquest conceptes estan íntimament relacionats. Però, quina és la clau o la pesa que fa funcionar tota la màquina? En la meva opinió, és el feedback, la comunicació, el fet de compartir.
I com es porta a terme tot això en un projecte o en una tasca? Amb l’AVALUACIÓ!

Ara, si m’ho permeteu, realitzaré una relació de conceptes del que, per a mi, m’ha aportat tot aquest seguit de reflexions. Perquè més que coneixements concrets aquesta assignatura m’ha ajudat a desenvolupar destreses, amb les quals he aconseguit, de forma autònoma, arribar a l’assimilació d’alguns conceptes, es clar.

És per aquest motiu que el meu mapa conceptual fa referència al meu procés d’aprenentatge, el qual sempre portarà a l’adquisició de nous conceptes i coneixements.

Mapa Conceptual Aprenentatge


Crec que el mapa conceptual s’entén, però per si de cas, vos l’explic. Perquè mes que un mapa conceptual sembla un mapa mental (per saber què és, clica aquí).

Hi ha quatre nivells, representats en quatre colors, i aquets s’han d’observar des del centre del foli cap als costats.
Primer de tot trobem la paraula APRENENTATE que es troba al centre, de color taronja. D’aquesta es desprenen tres paraules clau: analitzar, autonomia i reflexionar. I de cadascuna d’aquestes es desprenen altres idees de color verd (segon nivell).
Si les idees del segon nivell estan relacionades entre sí o donen lloc a altres idees aquestes es representaran en color granat (tercer nivell). I per últim, aquest tercer nivell dóna lloc a una idea en color blau, que potser és la més concreta, però al mateix temps la més ampla, doncs sempre aconseguirem nous conceptes o aprenentatges per fer propis.

Plan de millora d'altres companyes (itinerari A).


En aquest post pretenc fer un anàlisi dels plans de millora presentats per les companyes de l’itinerari A en les tres illes. A més, com no, aquests comentaris portaran un punt personal de com he percebut aquets projectes. Però en cap cas pretenen ser un judici, ja que no seria ètic ni just, doncs no tinc molta informació al respecte, només unes pinzellades de les millores que les nostres companyes estan portant a terme als centres de pràctiques.

Abans de començar m’agradaria dir que no he pogut tenir accés a tots els projectes de millora o a totes les versions d’un mateix projecte. Per tant, tal vegada, hi ha més d’una companya que ha fet el projecte que aquí s’esmenti, però no surt el seu bloc (la seva versió), així que demano disculpes abans de començar. Gràcies per la vostra comprensió!

Projecte de millora 1: un catàleg dels espais i materials de joc a cada cicle (EEI Es Mussol, Menorca).
Aquest projecte pretén fer un recull d’activitats i recursos amb els quals portar a terme aquelles, ja que les mestres del centre probablement sentin que així aniran totes més a una. Doncs, segons el meu parer aquest arxiu donarà peu a la conversa entre les mestres, a compartir les seves formes de fer i propostes i a tenir una font concreta i disponible en tot moment.

D’altra banda, aquest projecte també pretén millorar els materials que, crec, es troben a les aules, però això no queda ven aclarit, de moment, als blocs de les companyes de Menorca.

Des del meu punt de vista, el objectiu principal de na Mercè (clica aquí per veure el seu bloc) i na Esther (clica aquí per veure el seu bloc) és la creació d’un catàleg, i en segon ordre millorar el material de les aules. Però, al meu parer, la tasca principal no pretén canviar ni millorar res. És cert que el catàleg facilitarà la feina de les docents i propiciarà més moments de feedback entre elles, però, en la meva opinió, haver-se quedat només amb la millora del material hauria estat una acció molt més concret.

O, potser hauria estat bé separar els dos objectius, perquè es poden fer, amb ells, dos projectes de millora diferents. Per una banda, el catàleg com eina facilitadora o potenciadora del feedback entre les educadores i, per l'altre, la millora dels materials. No?

No obstant, cap la possibilitat que jo no hagi entès el que elles proposen i que m’estigui equivocant. Per tant, és només la meva percepció del seu projecte de millora.


Projecte de millora 2: donar més vida i utilitat al passadís (EEI Es Vedranell, Eivissa).
Aquest projecte pretén millorar l’espai del passadís de l’escoleta, ja que aquesta és nova i encara esta condicionant els seus espais.

Les companyes d’Eivissa varen fer un primer anàlisis i, segons he entès, varen percebre que aquest espai feia funció de nexe d’unió entre les famílies i les mestres, doncs és on es posa la informació que les educadores volen transmetre al pares, o a l’inversa.

No obstant, na Lucia (clica aquí perveure el seu bloc) i na Susana (clica aquí per veure el seu bloc) s’adonaren, també, que hi havia un petit racó del passadís que quedava sense utilitat i varen pensar que estaria bé fer allí un racó sensorial. Però com que el centre no disposa de pressupost i elles tampoc, decidiren que el material que allí s’exposaria estaria creat amb elements reciclats.

Des del meu punt de vista la proposta en sí és molt bona, doncs atén a la necessitat del centre de donar utilitat al passadís i, a més, aporta un nou racó per a que els nens experimentin.

D’altra banda, no sabem quines són les dimensions d’aquest espai ni quina és la seva situació exacta, però en la meva opinió, un passadís, no és el indret més idoni per fer un racó sensorial, ja que qualsevol renou o persona que passi per allí destorbarà l’activitat dels infants.

Encara així, hem de ser comprensibles i entendre les situacions i necessitats dels centres i donar-los resposta. A més, he de reconèixer que durant les meves pràctiques també vaig fer propostes relacionades amb material reciclat, les quals donen molt de joc, però no amb el condicionament d’espais.


Projecte de millora 3: aprofitament d’espais i recursos del centre (EEI Huialfàs, Mallorca).
Aquest projecte, igual que l’abans esmentat, pretén condicionar els espais comuns del centre, doncs segons l’anàlisi inicial de les companyes de Mallorca, amb l’ajuda de les educadores, el centre tenia mancances en aquest aspecte.

Així, d’aquest gran objectiu es desprèn també el fet de crear nous racons d’aula a la classe de 2 a 3 anys. Per tant, na Maria Josep (clica aquí per veure el seu bloc) i na Joana Maria (clica aquí per veure el seu bloc) han fet cinc racons dins l’esmentada aula, aquets són: el racó de les disfresses, el racó de la foscor, el racó dels metges, el racó de la cuina i el racó de les construccions.

Sembla ser que la majoria de les escoletes tenen mancances en relació a l’aprofitament dels espais, doncs moltes volen donar un altre vesant a la decoració, no saben que introduir en ells, etc.

És una coincidència curiosa, no? És a dir, pareix que totes les educadores sabem que hem de preparar activitats interessants i que donin resposta a les necessitats dels infants. Però, potser, no fem molt de cas als aspectes més externs, com: el clima d’aula, la decoració, l’aprofitament de l’espai, etc. Tal vegada no estem familiaritzats amb aquest tipus de tasques? No ho considerem important? O no li donem la importància que deuríem?  

dijous, 24 de maig del 2012

Treball grupal. Reflexió envers l'avaluació dels projectes de millora.

Aquí teniu la feina realitzada pel grup d'Eivissa de l'itinerari B envers l'avaluació dels projectes de millora i aquets en general.

La bibliografia només la podreu trobar al power point.

Treball Grupal. Eivissa. Itinerari B.

dilluns, 21 de maig del 2012

La implicació és un bon punt de partida.


A l’article de na N. Sanmartí i na M. Masip, titulat ¿Como hacer que la formación impulse cambios en un centro?, podem veure un seguit de reflexions personals, però bastant objectives, que ens porten a qüestionar-nos quins són els ingredients bàsics per a que els nous aprenentatges passin a ser quelcom més consolidat.

Encara que, des del meu punt de vista, l’escrit no és molt esclaridor en la seva explicació, es pot entendre que els ingredient bàsics per a que les noves adquisicions comencin a formar part de la cimentació d’una escola són, per exemple, que les persones que vagin a propiciar el canvi creguin en ell, però que aquestes no es trobin tot soles davant dels desequilibris que els vindran. Atès que, si no troben acompanyament, abandonaran la tasca davant dels primers entrebancs.

És per això que és també necessari que les modificacions siguin de qualitat i tinguin una finalitat en la que creguin els actors. A més, aquests han d’implicar a les famílies per a poder rebre una retroalimentació més enriquidora que els servirà tant d’avaluació final com d’autobservació.
change
The change is possible!

dijous, 10 de maig del 2012

Cercant, un troba ...

Aquets dies estava intentant cercar una fonamentació teòrica dels processos de canvi, els projectes de millora, la innovació, etc. I he trobat una font espectacular, no ha estat fàcil, però de tant cercar he trobat una joia, o almenys a mi m’ho sembla.

He trobat el Projecte de Recerca de la Sr. Marià Cano Santos, titulat Com educar avui pel demà? i dins del Marc teòric i conceptual he trobat un apartat que es titula “Innovació i canvi en educació”.

Realment crec que és una descoberta molt útil per a aquesta assignatura i mereix donar-li una ullada. El podeu trobar clicant aquí o a l'apartat de "Webs interessants", al costat dret de la plana d'aquest bloc.

Esper que vos agradi!