dilluns, 30 d’abril del 2012

Plans de millora en xarxa.

Ha estat prou difícil trobar Plans de Millora, per no dir impossible.
És més, dels programes que he trobat cap d’ells fa referència a l’etapa de 0-3 específicament.

És a dir, el primer programa de millora que vaig trobar va ser el d’una escola de les Illes, concretament a Mallorca (CEIP Nicolau Calafat, Valldemossa), i parla de la competència lingüística a la segona etapa d’infantil. Se que no engloba les edats en les que estaven cercant plans de millora, però m’ha agradat molt la seva estructura, doncs toca molts punts importants que s’han de tenir en compta alhora de realitzar un projecte d’aquest tipus.

En altres paraules, es plantegen:
-         una primera detecció de les necessitats,
-         uns objectius,
-         per on començar? à Informar-se!
-         posada en comú,
-         crear activitats després de l’anàlisi i tenint en compte la situació
-         i seguiment.

Pla de millora en la Competència Lingüística al CEIP Nicolau Calafat, Valldemossa.

En haver trastejant un ratet per la web m’he adonat que aquest PPT no és de creació pròpia de l’escola, però no obstant tota la feina que han anat realitzant per poder fer un projecte amb coneixement de causa, si que és seva i esta elaborada. Sinó, observeu la graella de passes a realitzar, entre les que destaca la detecció de característiques (DAFO), que hi ha a la portada.

I és més, després he volgut saber més sobre el centre, perquè m’ha semblat que treballaven molt l’anglès i, d’això, he deduït que podia ser un centre bilingüe o quelcom paregut i he cercat la seva web.
Quan l'he vista m'he portat una decepció, atès que la web del pla de millora estava tant treballada i inclòs els resultats estaven realitzats amb l'eina de google DOCS, que m'esperava una web molt més rica. Però bé, això només és una impressió, no?

L’altre programa del qual vull deixar aquí constància, és un projecte de millora d’una biblioteca publica de l’Ajuntament de Barcelona.
Hem va cridar molt l’atenció aquesta iniciativa, doncs ens recorda que, encara que els nens siguin petits poden gaudir de la lectura i de tot el món que envolta aquest àmbit. A més que, és per aquesta raó, que els espais destinats a aquest fi han d’estar en bones condicions i s’han de tenir cura d’ells.

Biblioteca Nou Barris, Barcelona, Pla de Millora de l'Espai dels Petits Lectors.

El programa s’inicia a ran de les queixes dels pares dels usuaris, els quals poden començar a utilitzar aquest servei des dels primers mesos.
Després de la recopilació de dades, mitjançant unes enquestes, els funcionaris han fet un buidatge, del quan s’ha fet un escrit i s’han portat a terme algunes mesures de millora.

Aquestes mesures no es descriuen a l’escrit, només s’anomenen. I com es pot veure, els responsables han donat més importància a la seva feina que no pas a les activitats de millora que s’han realitzat. És per això que aquí només és pot veure la recopilació de la informació, no obstant, en la meva opinió, la iniciativa i en l’àmbit on s’ha portat a terme és prou interessant i val la pena donar-li una ullada.

Esper que vos semblin interessants els plans de millora esmentats!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada