dissabte, 10 de març de 2012

Tot és reflex del concepte d’infància.

A l’escrit d’en José Manuel Osoro Sierra i n’Olga Meng González del Río, Escenarios para el anàlisis y la construcción de un modelo de EducaciónInfantil, podem veure com s'exposen diferents conceptes d’infància, segons diverses corrents i escriptors.

Igualment, s’explica la rellevància de les tasques de vida diària com a reflex del concepte d’infància, que tenen els adults que treballen en un determinat centre i, per tant, la forma de portar a terme les propostes educatives, com són: els projectes. Els quals informen també, als usuaris i persones externes, de com s’entén allí als infants.


En altres paraules, els materials, els espais i la distribució dels temps són també reflex del concepte d’infància, ja que amb una determina organització o altra s’entén que el nen és un ésser individual, amb un ritme persona i unes necessitats particulars, com reivindiquen els autors, o tot el contrari, com posen alguns exemples per a contrarestar i comparar.

Mirada crítica
És per tot això, que a les darreres pàgines de l’escrit es pot percebre la idea de que l’educacióés cosa de tots, doncs és un procés reflexiu que es nodreix de tot tipus de relacions. A més a més, es reivindica que les escoles han de deixar veure aquest transcurs als agents socials, doncs amb l’observació (mirada crítica) i la documentació s’argumenta i es dóna la importància que es mereix a l’educació i, per tant, al creixement.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada